Üretim

Üretim İmalat
Koşulsuz müşteri memnuniyeti
Koşulsuz müşteri memnuniyetini hedef alarak, üretim ve tedarik kalitesinin etkinliğini ve verimliliğini sürekli iyileştirmek üretim ve kalite güvence organizasyonumuzun temelini oluşturmaktadır.

Siparişin istenen kalitede, terminde ve miktarda teslim edilmesi esastır. Siparişin müşteriye istenilen terminde ulaştırılabilmesi için üretimin her aşaması planlanmakta ve titizlikle uygulanmaktadır. Siparişlere ilişkin tüm süreç ERP sistemine kaydedilerek izlenebilirliği sağlanmaktadır.

Üretim ve kalite güvence faaliyetleri, üretim öncesi, üretim sırası ve üretim sonrası kontrolleri içerecek şekilde her adımda kalitenin üretilmesine yönelik olarak yürütülmektedir. Cüno Tekstil’de kalite kontrol, üretimi gerçekleştiren birimlerde yapılırken, kalite denetlemesi Kalite Güvence bölümü tarafından gerçekleştirilmektedir.