İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

Kurumumuzda ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standartları uygulanmaktadır. İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız doğrultusunda Cüno Tekstil’de sağlık ve güvenliğimiz tüm çalışanların sorumluluğundadır.

Cüno Tekstil’de İş Sağlığı ve Güvenliği sadece çalışanlara kişisel koruyucu malzemelerin sağlanması ya da ortamda bazı iyileştirici önlemlerin alınması gibi genel yönetim ve üretim sistemlerinden kopuk bazı aktivitelerden ibaret olarak düşünülmemektedir. Kurumumuzda, çalışanların daha sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamına sahip olmaları için iş sağlığı ve güvenliği konusunda planlı ve sistemli çalışmalar yürütülmektedir. Bu konudaki temel yaklaşımımız “bir işin doğru yapılması, onun aynı zamanda güvenli yapılmasını da içermelidir.” şeklindedir.

Çalışanların işyerinde bedensel, ruhsal, sosyal ve toplumsal sağlığının korunmasını, zararla sonuçlanabilecek olası tehlikeleri önceden saptamayı, gerekli önlemlerin alınmasını ve çalışanların da iş sağlığı ve emniyetini önemseyen bir şirkette çalışmanın memnuniyetini yaşamalarını hedefliyoruz.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi yaşayan bir süreçtir. Sürekli iyileştirmeyi, her düzeydeki çalışanların ve diğer paydaşların tam katılımını gerektirmektedir. Her kademede çalışan iş sağlığı ve güvenliğini günlük işinin bir parçası olarak kabul etmekte ve bunu davranışları ile de desteklemektedir.