Yönetim Mesajı

Dinamik, Esnek ve Etkin Bir Yönetim Anlayışı

Üretim ve satış araçlarının gelişip yaygınlaşması firmaları büyük değişimlere zorluyor. Ayrıntılara gösterilen özen ürünlere üstünlük kazandırıyor. Yönetim anlayışı müşteriye odaklanıyor. Kalite konusunda uluslararası standartlar oluşuyor. Rekabetten pay almak isteyen kuruluşlar, tüketicinin refah düzeyini yükseltecek çareler arıyor. Globalleşen dünyamızda tasarım, kalite, fiyat ve hizmet konusunda evrensel kurallar geçerli oluyor.


Başarıya ulaşmak için değişime duyarlı olmak ve sürekli yenilenmek gerekiyor. Bireyin önemi giderek artıyor. Atılacak her adımın, belirlenen amaç doğrultusunda yeniden düzenlenmesi gerektiğine inanan Cüno Tekstil, koşulların analiz edilmesini, gelişmelerin araştırılmasını, başarısı kanıtlanmış yöntemlerden yararlanılmasını, çalışmaların planlanmasında pazarlama unsurlarının dikkate alınmasını ve her aşamanın değerlendirilerek ileriye dönük sonuçlar çıkarılmasını hedefliyor.

Cüno Tekstil ticari ahlaka önem veren, toplumun değerlerine özen gösteren, şeffaf ve dürüst bir yönetim anlayışını benimsemiştir. Ayrıca, kurumsal felsefe ve ilkelerinin korunmasını, verimliliğin sağlanmasını, kurum kültürünün oluşmasını görev bilmektedir.