Entegre Yönetim Sistemi Politikamız

yönetim sistemleri politikası

Hazır giyim sektöründe gelişen teknoloji ve hizmet anlayışımız ile kaliteyi, iş sağlığı ve güvenliğini ön planda tutarak koşulsuz paydaş memnuniyetini hedef alarak,

• Mevcut ve potansiyel müşterilerimizin; beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayacak optimum çözümleri sağlayarak müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmayı,
• Kaynaklarımızı yönetim sistemlerinin verimli olarak uygulanmasını sağlayacak biçimde yöneteceğimizi,
• Kalite ve İş Sağlığı ve Güvenliği sistemlerinin sürekliliğinin devamı ve sürekli iyileştirilmesini;
• Çalışan temsilcilerimiz başta olmak üzere çalışanlara danışma ve çalışanların katılımını sağlamayı,
• Tehlikeleri ortadan kaldırmayı, İSG risklerini azaltmayı,
• Yaralanma ve sağlık bozulmalarını önlemek için, güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarını sağlamaya yönelik her türlü faaliyeti gerçekleştirmeyi,
• Ve tüm bunları yaparken faaliyetlerimizle ilgili mevzuat, standartlar ve diğer şartlara uymayı taahhüt ederiz.